Author Archive

21
Dec

Verlaging tarief sociale bijdragen tot 20,5% in 2018

Zoals u weet worden de sociale bijdragen voor zelfstandigen berekend als een percentage van het netto belastbaar beroepsinkomen. In 2015 besliste de regering in het kader van de taxshift om het bijdragepercentage geleidelijk aan te verlagen. Hoe verliep die verlaging tot ...

07
Dec

Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

Voor zelfstandigen zonder vennootschap breiden de mogelijkheden op het vlak van aanvullend pensioen zich uit. Een regeerakkoord voorziet de lancering van een nieuw product voor de opbouw van een aanvullend pensioen, vergelijkbaar met dat voor zelfstandige bedrijfsleiders. Wanneer ...

01
Dec

Erfrecht: wat verandert er in 2017?

Wat verandert er in 2017? Onder impuls van minister Geens wil de federale regering het familievermogensrecht moderniseren. De hervorming omvat o.m.: de aanpassing van de regels met betrekking tot het reservataire erfdeel de mogelijkheid om bij leven een erfovereenkomst te sluiten de waardering van ...

17
Jun

Nieuwe regels voor belastingplichtigen die buitenlandse rekening moeten melden aan Centraal Aanspreekpunt

Belastingplichtigen die het bestaan van een buitenlandse rekening moeten vermelden in hun aangifte in de personenbelasting, zijn ook verplicht om bepaalde gegevens over die rekening mee te delen aan het Centraal Aanspreekpunt (CAP) bij de Nationale Bank van België. Een ...

24
Mar

Btw en firmawagens 2013: hoeveel btw is aftrekbaar?

Btw en firmawagens 2013: hoeveel btw is aftrekbaar? De fiscus heeft nieuwe richtlijnen uitgevaardigd voor personenwagens en btw. Sinds 1 januari 2013 zijn deze regels onverkort van kracht.   Waarover gaat het? Indien een firmawagen ook deels voor private doeleinden gebruikt wordt ...